Aflastningssted giver et tiltrængt pusterum.

Børn og unge der har autisme eller ADHD har nogle særlige behov, der skal opfyldes for at deres hverdag kan fungere så normalt som muligt, men det kan være en krævende proces at opfylde disse behov, ikke kun for forældrene, der i mere eller mindre omfang må sætte deres egne liv og karrierer på standby for at kunne sætte de faste og trygge rammer disse børn med specielle behov har brug for, men også for børnene, der i nogle tilfælde kan føle en vis utryghed i deres eget hjem eller i sidste ende føle frustration mod deres forældre og omgangskreds og miljø grundet den skærpede opmærksomhed. Et aflastningssted behøver ikke at være et sted, hvor de unge optager fast resistens, men kan være det pusterum der indimellem gør hele forskellen for både barnet og dets forældre. Hvis du og dit barn har snakket om mulighederne eller ønsker at høre mere kan I få mange oplysninger om hvordan det præcis fungerer på et aflastningssted ved at følge dette link http://fonden-udsigten.dk/. Der er mange ting, der skal tages med i overvejelserne når man tænker over at give sit barn alle muligheder for at blive lykkelig og kunne tage mere ansvar, et aflastningssted kan være det springbræt som dit barn behøver.

14420266107_2f384e392c_b

Et aflastningssted der gør noget for dit barns trivsel.

Børn der lider af presset fra ADHD, ASF og andre lignende tilstande har brug for, i mere eller mindre grad, at få sat deres tilværelse i skemaer og leve efter bestemte og udregnede tidsplaner, for at deres liv hænger sammen. Der kan være tale om alt fra at lære at stå op om morgenen, gå i seng i ordentlig tid til at skematisere lektielæsning i forbindelse med sportsaktiviteter og en masse andre dagligdagsting som andre tager for givet, da mange bare tager det som det kommer. Der er nogle børn med psykiske lidelser, der har brug for tale/tie kort i forbindelse med sociale sammenhænge og dette er blandt andet en af de mange ting, der bliver taget hånd om på et aflastningssted, hvor barnet i trygge omgivelser kan tage de begyndende skridt mod voksenlivet og dets problemer og komplikationer. Aflastningssteder vejleder og guider børn og unge i en retning, der vælges i samarbejde med barnet selv og dets forældre, således at barnet hele tiden er med i de beslutninger, der tages omkring det for at skabe tryghed.